Engleski jezik III


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Komunicira na temu slaganja tereta, pakovanja tereta. Da opiše opremu koja se koristi za slaganje tereta i da primijeni svoje znanje u pismenom diskursu vezanom za prijavu i opis štete. • Ovlada terminologijom vezanom za vrste tereta kao i da prepozna vrste kontejnerskog prevoza. • Napiše odštetni zahtjev i interpretira podatke o planu slaganja tereta. • Savlada kondicionale i prepozna gramatička sredstva koja se odnose na moguće i hipotetičke situacije. • Usmeno i pismeno izvijesti o obimu štete i nastalim okolnostima nakon nezgode.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Dževerdanović-Pejović Milena2x1
18B+12S


Đurović Zorica
1x1
18B+12S