Matematika


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekivani ishodi učenja: Očekuje se da student nakon položenog ispita iz predmeta Matematika može: 1. Opisati osnovne pojmove iz matematičke logike i teorije skupova, kao i skupove brojeva. 2. Objasiti pojmove varijacije, permutacije i kombinacije, kao i primijeniti binomnu formula u lakšim zadacima. 3. Definisati vektor i računske operacije s vektorima, te primijeniti skalarni, vektorski i mješoviti proizvod u rješavanju raznih geometrijskih problema. 4. Definisati pojam matrice, vršiti osnovne računske operacije s matricama i računati vrijednosti determinanti. 5. Rješavati i diskutovati sisteme linearnih jednačina Gaussovim metodom eliminacije ili primjenom Kramerovog pravila. 6. Definisati pojam funkcije, objasniti osnovne pojmove realnih funkcija jedne realne promjenljive (domen, parnost, periodičnost, granična vrijednost i neprekidnost). 7. Opisati osnovne pojmove diferencijalnog računa realnih funkcija jedne promjenljive. 8. Ispitivati realne funkcije jedne realne promjenljive primjenom diferencijalnog računa. 9. Izračunavati neodređene integrale primjenom tabličnih integrala, metodom smjene promjenljivih, metodom parcijalne integracije ili metodom integracije racionalne funkcije. 10. Definisati određeni integral i primjenom Njutn-Lajbnicove formule određivati površine ravnih figura, zapremine i površine rotacionih tijela, kao i dužine lukova krivih linija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Meštrović Romeo3x1
59B+13P


Kordić Stevan
2x2
59B+13P