Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 0+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOSTIĆ
BRANKA ŽIVKOVIĆ
MARIJANA CEROVIĆ