Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student/kinja bi trebalo da: 1.Prepoznaje i uglavnom pravilno primjenjuje pravopisna pravila italijanskog jezika. 2. Prepoznaje i pravilno upotrebljava rod i broj imenice i pridjeva i oblike određenog i neodređenog člana. 3.Prepoznaje i pravilno upotrebljava potvrdni i odrični oblik indikativa prezenta pravilnih i najfrekventnijih nepravilnih glagola. 4. Pravilno upotrebljava lične zamenice u funkciji subjekta, kao i najfrekventnije upitne pridjeve i zamjenice. 5. Vlada osnovnom upotrebom italijanskih prijedloga DI, A, IN i predloške sintagme dovodi u vezu sa predloško-padežnim sistemom maternjeg jezika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DEJA PILETIĆ
HAJDANA VUJANOVIĆ

Obavještenje vezano za onlajn nastavu na predmetu Italijanski jezik 1 - drugi strani jezik

Rezultati - 2. septembarski rok