ENGLESKI JEZIK STRUKE 6 - C2.2


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA KRIVOKAPIĆ
MILENA MRDAK