Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA NIKČEVIĆ BATRIĆEVIĆ
DIJANA MIRKOVIĆ
ALEKSANDRA NIKČEVIĆ BATRIĆEVIĆ