ITALIJANSKI JEZIK V


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Prepoznaje upotrebu italijanskog konjunktiva i pravilno upotrebljava oblike konjunktiva sadašnjeg i konjunktiva prošlog pravilnih i najfrekventnijih nepravilnih glagola . 2. Prepoznaje i pravilno upotrebljava oblike indirektnog imperativa i oblike indirektnog imperativa sa zamjenicama u italijanskom jeziku. 3. Prepoznaje i pravilno upotrebljava oblike italijanskog konjunktiva imperfekta i pluskvamperfekta i pravila slaganja vremena u konjunktivu. 4. Prepoznaje i primjenjuje sve tipove hipotetičkog perioda i razlikuje njihovu upotrebu. 5. Prepoznaje upotrebu riječica ci e ne u italijanskom jeziku. 6. Prepoznaje i upotrebljava oblike najfrekventnijih neodređenih pridjeva i zamjenica u italijanskom jeziku. 7. Razumije globalni smisao italijanskog pisanog ili izgovorenog teksta o temama iz italijanske kulture, društva, kao i o temama iz svakodnevnog života.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA TOMANOVIĆ2x1
8B+4S
CVIJETA BRAJIČIĆ2x1
8B+4S