SPECIJALISTIČKI / DIPLOMSKI / RAD


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA BATRIĆEVIĆ
MARIJA KRIVOKAPIĆ