NARATOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA BEČANOVIĆ2x1
8S+1P