Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. prepoznaje prirodu ženskog stvaralaštva i njegov društveni značaj; 2. razumije društveno-istorijske okolnosti koje su uslovile razvoj određenih tendencija koje se izučavaju u okviru feminističke teorije i kritike; 3. razumije prirodu i intencionalnost subjekta koji je u fokusu teoretičarki i kritičarki koje stvaraju u okviru ove teorije/kritike; 4. navede i analizira najznačajnije književnoteorijske tekstove iz ovoga korpusa, fokusirajući se na francuski i anglo-američki kontekst; 5. poznaje rad vodećih teoretičarki iz oblasti ove teorije i kritike; 6. prati razvoj ove teorije u dvadeset i prvom vijeku; 7. uspješno prevodi književnoteorijske tekstove iz pera najznačajnijih autorki koje u okviru ove teorije i kritike stvaraju; 8. vrši detaljnu analizu vodećih savremenih književnih tekstova kroz fokus feminističke književne teorije i kritike.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija