PREDMET UŽE STRUKE (KNJIŽEVNOST I PSIHOLOGIJA)


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

POLAGANJEM ovog ispita student bi trebalo da: 1) se upozna sa opštim dostignućima psiholoških nauka i njihovoj zastupljenosti u književnom tekstu; 2) se osposobi za percipiranje psiholoških elemenata u književnom tekstu, posebno iz oblasti emocija, motivacije, razvoja, ličnosti, psihopatologije; 3) se upozna sa glavnim psihološkim pravcima i osposobi za čitanje književnog teksta iz njihovih vizura; 4) se upozna sa osnovama psihoanalitičke književne kritike; 5) se upozna sa ostalim psihološkim tumačenjima književnosti - jungijanskim, hornajevskim, franklijanskim, itd; 6) na kraju kursa bude spreman da se opredijeli za oblast sa naglašenim ličnim interesovanjem u cilju odabira teme za magistarski rad

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO ANDRIJAŠEVIĆ2x1
2S