OBJAVLJIVANJE RADA NA SSCI/A&HCI


Semestar: 5
ECTS: 30
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKOVIĆ STAMATOVIĆ