IZRADA I ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE


Semestar: 6
ECTS: 30
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKOVIĆ STAMATOVIĆ