ANALIZA DISKURSA PISANIH MEDIJA


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 5++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR LAKIĆ5x1
1S