U POTRAZI ZA LIZI BORDEN IZMEĐU FAKTOGR. I FIKCIJE


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 5+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA NIKČEVIĆ BATRIĆEVIĆ