PRESTUPNICE,PRELJUBNICE,UBICE U A.KNJ.OD KOL.DO PO


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 5+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA NIKČEVIĆ BATRIĆEVIĆ