Ekonomika brodarstva - napredni kurs


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 3+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položenim ispitom iz predmeta Ekonomika brodarstva – napredni kurs student je savladao materiju koja mu omogućava da: 1. Poznaje predmet izučavanja Ekonomike brodarstva i jegov položaj u okviru pomorske privrede i saobraćaja; 2. Poznaje sredstva brodarskog preduzeća i efikasnost njihovog korišćenja; 3. Razumije troškove u morskom brodarstvu i njihov uticaj na ostvarivanje pozitivnog finansijskog rezultata; 4. Raspolaže materijom tržišta brodskog prostora, kao segmentom pomorskog tržišta; 5. Razumije povezanost pravnih oblika brodarskih preduzeća i njihovog ekonomskog djelovanja; 6. Poznaje mjerenje ekonomskog uspjeha u morskom brodarstvu; 7. Razumije makroekonomski aspekt i ulogu morskog brodarstva.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Krivokapić Ranka3x1
17B+1P