Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Razumije suštinu mnogih informacija koje se emituju na radiju i televiziji u vezi sa poznatim temama. 2. Razumije suštinu teksta pisanog na standardnom italijanskom jeziku (jednostavnije novinske članke, odlomke iz djela savremenih italijanskih pisaca itd.) 3. Sastavi jednostavan i sažet tekst na bliske ili tokom nastave obrađene teme. 4. Prevede gramatički i leksički zahtjevniji tekst sa italijanskog na maternji jezik i obratno uz pomoć dvojezičnog i jednojezičnog rječnika. 5. Jednostavnim jezikom prepriča neki događaj ili sadržaj nekog jednostavnijeg teksta. 6. Vodi razgovor na jednostavnije teme (porodica, zanimanje, hobi itd.)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati pismenog dijela završnog ispita

Rezultati pismenog dijela završnog ispita

Rezultati pismenog dijela popravnog ispita

Rezultati pismenog dijela završnog ispita

Rezultati na drugom kolokvijumu

Rezultati na prvom kolokvijumu