Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1.Opiše razvoj umjetnosti na tlu današnje Italije od paleohrišćanske do moderne. 2.Predstavi najznačajnije italijanske slikare, vajare i arhitekte i njihova najznačajnija djela.3.Pripremi kraće izlaganje na temu iz oblasti italijanskih figurativnih umjetnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija