PREGLED ITALIJANSKE CIVILIZACIJE V


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Objasni korijene italijanskog fašizma, njegova obilježja i politiku. 2. Tumači italijansku politiku i stanje u društvu nakon završetka Drugog svjetskog rata. 3. Analizira osnove italijanskog ekonomskog buma i razloge radničko-studentskih i terorističkih pokreta počev od 1968. godine. 4. Ilustruje političku i kulturnu situaciju poslijeratnog razvoja Italije koristeći se primjerima iz literature i filma.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA KILIBARDA