ITALIJANSKI JEZIK I


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Razumije glavne ideje složenih saopštenja i rasprava o konkretnim i apstraktnim temama. 2. Prepozna određene semantičke i sintaksičke strukture u tekstu (markirane strukture i naglašavanje, sinonimija i polisemija) i primijeni stečena saznanja u procesu prevođenja i jezičke produkcije. 3. Napiše duži, jasan tekst na složene teme koristeći različite jezičke strukture. 4. Prevede sa italijanskog na maternji jezik stilski i tematski zahtjevnije tekstove iz različitih oblasti. 5. Prevede na italijanski jezik stilski i tematski zahtjevnije tekstove iz različitih oblasti.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA LAZAREVIĆ2x1
6B+5P
2x1
6B+5P