PREDMET STRUKE(UPOREDNA GRAMATIKA ROMANSKIH JEZIKA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA BANJEVIĆ2x1
2S