PREDMET UŽE STRUKE-CRNOG.ITAL. KUL. VEZE I ODNOSI


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Opiše početke, tokove i specifičnosti razvoja crnogorsko-italijanskih kulturnih i književnih odnosa; 2. Predstavi bitne momente i aktere recepcije italijanske književnosti u Crnoj Gori; 3. Predstavi bitne momente recepcije crnogorskih tema u italijanskoj literaturi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA KILIBARDA2x1
1S