Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Opiše početke, tokove i specifičnosti razvoja crnogorsko-italijanskih kulturnih i književnih odnosa; 2. Predstavi bitne momente i aktere recepcije italijanske književnosti u Crnoj Gori; 3. Predstavi bitne momente recepcije crnogorskih tema u italijanskoj literaturi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija