PREGLED KNJIŽEVNIH TEORIJA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 0+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Izloži osnovna obilježja dijahronijskog razvoja književnih teorija od antike do savremenog doba; 2. Protumači obilježja antičkih, srednjevjekovnih, renesansnih i poetika klasicizma, romantizma, realizma, kao i najopštijih tendencija književnih teorija od kraja XIX vijeka do danas; 3. Govori i piše o književnim epohama, pojavama, autorima i djelima sa aspekta književnih teorija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA KILIBARDA