Međunarodni sistem pomorske sigurnosti


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: I
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vidan Pero3x1
1S
1x1
1S