Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA BANJEVIĆ
ALEKSANDRA BANJEVIĆ