ISTORIJA FRANCUSKOG JEZIKA I


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. Dijahronijskim i dijatopskim metodama određuje porijeklo francuskog jezika. 2. Vlada specifičnom francuskom terminologijom koja se odnosi na internu istoriju francuskog jezika. 3. Opiše osnovne pojmove koji se odnose na eksternu istoriju francuskog jezika do kraja Srednjeg vijeka. 4. Odredi etimon većine francuskih riječi, u mjeri mogućeg. 5. Primjenjuje osnovna znanja iz starofrancuskog jezika, kao i njegov pisani kod. 6. Primjenjuje vrlo precizna znanja o razvoju francuskog jezika od devetog do šesnaestog vijeka, na francuskom jeziku.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA BANJEVIĆ2x1
1S