SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK IV


Semestar: 4
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+8+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Aktivno komunicira na francuskom jeziku u svakodnevnim govornim situacijama. 2. Pismeno prevodi jednostavnije novinske tekstove u oba smjera (aktuelnosti iz kulture). 3. Poznaje i u govoru/pisanju primjenjuje rečenične modalitete. 4. Poznaje pravila slaganja vremena u indikativu u subjunktivu i primjenjuje ih u govoru i pisanju. 5. Poznaje standardne i atipične oblike pasivne dijateze i poštuje njihovu učestalost u francuskom jeziku. 6. Poznaje osnovne razlike u ispoljavanju glagolskog vida u francuskom u odnosu na slovenske jezike. 7. Čita francusku književnost u originalu bez većih poteškoća.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA ANĐELIĆ