SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK II -NIVOA.1.2/B1.2


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Uporediti francuske i crnogorske kulturno-civilizacijske elemente; sintetizovati bitno u različitim vrstama tekstova; uspješno ucestvovati u grupnoj raspravi o bliskoj temi; usavršiti ortografske kompetencije; izdvojiti i imenovati sve funkcije riječi u jednostavnoj rečenici; uočiti i objasniti pravila tvorbe svih glagolskih vremena u francuskom jeziku; samostalno primjenjivati morfološka pravila; koristiti s prihvatljivom tačnošću usvojene gramatičke oblike i jezičke strukture; uočiti i izraziti glavne ideje u složenijem tekstu; ukratko navesti razloge i objašnjenja za svoja mišljenja, planove i radnje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA ŠPADIJER4x1
21B+8P
OLIVERA VUŠOVIĆ2x1
21B+8P
ALEKSANDRA BANJEVIĆ2x1
21B+8P