Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Uporediti francuske i crnogorske kulturno-civilizacijske elemente; sintetizovati bitno u različitim vrstama tekstova; uspješno ucestvovati u grupnoj raspravi o bliskoj temi; usavršiti ortografske kompetencije; izdvojiti i imenovati sve funkcije riječi u jednostavnoj rečenici; uočiti i objasniti pravila tvorbe svih glagolskih vremena u francuskom jeziku; samostalno primjenjivati morfološka pravila; koristiti s prihvatljivom tačnošću usvojene gramatičke oblike i jezičke strukture; uočiti i izraziti glavne ideje u složenijem tekstu; ukratko navesti razloge i objašnjenja za svoja mišljenja, planove i radnje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija