SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK III


Semestar: 3
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 0+9+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. razumije i prepriča/argumentuje/reaguje i izrazi stav o temi datog teksta nivoa B1. 2. demonstrira vještinu čitanja i razumijevanja pisanog i govorenog teksta na nivou B1. Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. 3. demonstrira vještinu slušanja i razumijevanja govorenog teksta na nivou B1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. 4. napiše jasne i razumljive forme pisanog teksta, poštujući pravila o organizaciji teksta, na nivou B1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. 5. u govornom i pisanom jeziku pravilno upotrebljava gramatičke i leksičke jedinice obuhvaćene planom za ovaj predmet shodno ciljnom nivou znanja njemačkog jezika. 6. aktivno učestvuje u razgovoru sa izvornim govornikom njemačkog jezika bez velikog napora, izražavajući se jasno i potpuno.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANICA NEDELJKOVIĆ