Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studenti polože ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše pojmove fraze i rečenice u njemačkom jeziku, odredi odnos riječ i u rečenici putem grafika zavisnosti, opiše funkcije različitih riječi i fraza u rečenici, razlikuje vrste dopuna u njemačkom jeziku, preformuliše frazu u rečenicu i obratno.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Sintaksa 1 - termin drugog kolokvijum

Termini kolokvijuma

Termini ispitnih rokova