SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK V


Semestar: 5
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 0+8+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Razumije i prepriča/argumentuje/reaguje i izrazi stav o temi datog teksta nivoa B2.2/C1.1. 2.Opiše predikat po svim kategorijama u datom tekstu (lice, broj, vrijeme, rod i način). 3.Analizira rečenice u datom tekstu (tip rečenice, vrste, odnosi). 4.Vlada transformacijama rečenica/dijelova rečenice: nominalizacija, verbalizacija, aktiv i pasiv.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA DONAT-KRIVOKAPIĆ