PREVOD III


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. samostalno prevodi opšte jezičke tekstove sa njemačkog na crnogorski i obrnuto, na višem nivou; 2. samostalno prevodi književne tekstove sa njemačkog na crnogorski, na višem nivou (drama, esej); 3. prepozna obilježja govorenog i pisanog teksta i prevodi isti na oba jezika; 4. usmeno i pismeno prevodi odabrane tekstove o aktuelnim društvenim temama na oba jezika; 5. koristi savremene alate za prevođenje (internet, onlajn rječnici, novi mediji, programi za prevođenje).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SREĆKO RAKOČEVIĆ