NJEMAČKI JEZIK 3-MORFOLOGIJA 2


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. izloži osnovne karakteristike sintaksičke strukture crnogorskog jezika; 2. definiše temeljne pojmove iz sintakse proste i složene rečenice, padeža i glagola; 3. povezuje sintaksičke sa ostalim gramatičkim kategorijama; 4. tumači sintaksičku sinonimiju; 5. primjenjuje stečena znanja u sintaksičkoj analizi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SMILJA SRDIĆ
LJUBOMIR IVANOVIĆ