NJEMAČKI JEZIK 3-MORFOLOGIJA 2


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. izloži osnovne karakteristike sintaksičke strukture crnogorskog jezika; 2. definiše temeljne pojmove iz sintakse proste i složene rečenice, padeža i glagola; 3. povezuje sintaksičke sa ostalim gramatičkim kategorijama; 4. tumači sintaksičku sinonimiju; 5. primjenjuje stečena znanja u sintaksičkoj analizi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SMILJA SRDIĆ

Rezultati nakon 2. ispitnog roka

Rezultati pismenog dijela ispita (2. ispitni rok)

Rezultati nakon 1. ispitnog roka

Rezultati pismenog dijela ispita (1. ispitni rok)

Poeni sakupljeni u toku semestra

Rezultati 1. testa