Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. izloži osnovne karakteristike sintaksičke strukture crnogorskog jezika; 2. definiše temeljne pojmove iz sintakse proste i složene rečenice, padeža i glagola; 3. povezuje sintaksičke sa ostalim gramatičkim kategorijama; 4. tumači sintaksičku sinonimiju; 5. primjenjuje stečena znanja u sintaksičkoj analizi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija