OSNOVE PREVOĐENJA 1


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SREĆKO RAKOČEVIĆ2x1
13B+6S+2P
ANNETTE ĐUROVIĆ2x1
13B+6S+2P