Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, najvjerovatnije će biti u mogućnosti da: 1. opiše poetološka, stilska i žanrovska obilježja književnosti vajmarske klasike i romantizma 2. izvede jasnu periodizaciju njemačkog romantizma 3. kategorizuje djela njemačke književnosti nastala u periodu 18. i početkom 19. vijeka po stilskim formacijama, rodovima i vrstama. 4. nabroji najznačajnije autore vajmarske klasike i njemačkog romantizma i njihova djela. 5. prepozna centralne motive u djelima navedenim u nastavnom programu za predmet imajući u vidu istorijski i politički kontekst. 6. prikaže kraći književno-kritički tekst sa sviješću o autorstvu i navođenju citata

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija