NJEMAČKI JEZIK -SINTAKSA I


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studenti polože ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše pojmove fraze i rečenice u njemačkom jeziku, odredi odnos riječ i u rečenici putem grafika zavisnosti, opiše funkcije različitih riječi i fraza u rečenici, razlikuje vrste dopuna u njemačkom jeziku, preformuliše frazu u rečenicu i obratno.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SMILJA SRDIĆ