NJEMAČKI JEZIK -SINTAKSA II


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studenti polože ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Odredi odnos nezavisnih rečenica unutar nezavisno složene rečenice u njemačkom jeziku; 2. Odredi odnos zavisne i nezavisne rečenice unutar zavisnosložene rečenice; 3. Prepozna vrste zavisnih rečenica u njemačkom jeziku; 4. Prepozna mogućnosti preoblikovanja zavisne u nezavisnu rečenicu i obratno; 5. Razlikuje vrste veznika u njemačkom jeziku.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJUBOMIR IVANOVIĆ2x1
10B+2S+1P
ANNETTE ĐUROVIĆ2x1
10B+2S+1P