PREVOD IV


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. samostalno prevodi opštejezičke tekstove sa njemačkog na crnogorski i obrnuto, na naprednom nivou; 2. samostalno prevodi književne tekstove sa njemačkog na crnogorski i obrnuto, na višem nivou; 3. prevodi složene tekstove iz stručnog i naučnog registra u oba smjera prevođenja (sa njemačkog na crnogorski i sa crnogorskog na njemački); 4. primjenjuje osnovne tehnike i strategije prevođenja stručnih tekstova i terminologiju i 1. morfosintaktičke posebnosti jezika pojedinih struka: ekonomski, pravni i drugi jezici struke; 5. primjenjuje tehnike i strategije profesionalnog prevođenja i, uz prethodnu terminološku pripremu, da posreduje u usmenom prevođenju na osnovnom nivou; 6. primijeni praktična znanja o tome kako započeti rad kao samostalni prevodilac.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SREĆKO RAKOČEVIĆ