SPECIJALISTIČKI (DIPLOMSKI ) RAD


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SMILJA SRDIĆ
JELENA KNEŽEVIĆ
ELISABETH MACK