Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, najvjerovatnije će biti u mogućnosti da: 1. predstavi vladajuće paradigme u oblasti svog književno-teorijskog interesovanja. 2. formuliše probleme u datoj oblasti i identifikuje nedovoljno istražena pitanja. 3. pokaže razumevanje za komparatističko interdisciplinarno viđenje književno-teorijske problematike u dijahronijskoj i sinhronijskoj ravni. 4. pripremi samostalno naučno istraživanje manjeg obima u sferi svog interesovanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija