Grafika I


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: VP
Fond: 2.67+1.22+0.44
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Pokaže znanje o osnovnim grafičkim pojmovima i grafičkoj tehnologiji visoke štampe kroz crtež. 2. Savlada složenu likovnu strukturu i ovlada složenim tehničkim mogućnostima visoke štampe (Drvoreza i Linoreza ). 3. Primijeni gradaciju svjetlosne skale kroz šrafuru,uvođenjem teksture, strukture drveta ili linoleuma (trag alatke). Uvođenje površina sa jednom ili više matrica. 4. Primijeni kulturu grafičkog lista i grafike u širem spoznajnom kontekstu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kapisoda Marija2x1
14B

0.44x3
14B
Jovo Petričević
1.22x3
14B
0.44x3
14B