Slikanje V


Semestar: 5
ECTS: 9
Status: O
Fond: 4+2+1.34
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Izabira motive i ideje za rad na osnovu sopstvenog senzibiliteta. 2. Ispituje izražajne mogućnosti uljanog slikarstva. 3. Upotrebljava bojene odnose u slobodnom smislu ispitujući sugestivnost i simboliku naslikanog. 4. Analizira vizuelene elemente linije, površine, forme i kontrasta i kako se ti elementi mogu konbinovati i organizovati u slikarske svrhe

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Todorović Rajko2x1
4B+2S
0.66x1
4B+2S
0.33x1
4B+2S
Sekulić Branislav2x1
4B+2S

0.33x1
4B+2S
Radulović Anja
0.66x1
4B+2S
0.33x1
4B+2S
Šofranac Maja
0.66x1
4B+2S
0.33x1
4B+2S