Eksperimentalna grafika I


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: O
Fond: 1+0.44+0.44
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Primjeni više tehnika duboke štampe na jednom otisku. 2. Upotrebljava tehnike duboke, visoke i ravne štampe na jednom otisku. 3. Poveže i uključi digitalnu štampu sa klasičnim grafičkim tehnikama. 4. Eksperimentiše u polju Grafike i doprinese razvitku istog.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Burić Anka1x1
5B+1S
0.44x1
5B+1S
0.44x1
5B+1S