Ilustracija IV


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: O
Fond: 1+0.44+0.44
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Kreira umjetničke autorske ilustracije. 2. Primjenjuje autorske ilustracije u oblasti knjige. 3. Prezentuje umjetničke autorske ilustracije za određenu primjenu- ciljnu grupu. 4. Integriše ilustraciju u složenije dizajnerske forme.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pajović Suzana1x1
6B+1S

0.22x1
6B+1S
Delibašić Zdravko
0.44x1
6B+1S
0.22x1
6B+1S