Grafičke komunikacije VI


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 1+0.67+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Kreira elemente infografičkog dizajna i organizuje ih u smislenu vizuelnu strukturu i hijerahiju. 2. Demonstrira komunikacione vještine i stručne kompetencije prema svim subjektima u dizajnerskom produkcionom okviru. 3. Kreira plakatske forme bazirane na istoriji grafičkog dizajna. 4. Prezentira i evaluira rezultate dizajnerskih rješenja za određenu temu i ciljnu grupu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Matić Ana1x1
3B

0.33x1
3B
Đurović Sandra
0.67x1
3B
0.33x1
3B