Ilustracija VI ZAVRŠNI RAD


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: I
Fond: 1+0.67+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Koncipira i realizuje ilustrativni materijal za zadate dizajnerske forme. 2. Demonstrira komunikacione vještine i stručne kompetencije u procesu grafičke pripreme i i realizacije knjižnih izdanja. 3. Učestvuje u interdisciplinarnom dizajnerskom timskom radu kao samostalni i odgovorni član. 4. Samostalno koncipira, realizuje i prezentira kompleksan dizajnerski rad sa adekvatnom primjenom metoda, strategija u dizajnerskoj praksi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pajović Suzana1x1
3B+1S

0.33x1
3B+1S
Delibašić Zdravko
0.67x1
3B+1S
0.33x1
3B+1S