Grafičke komunikacije ZAVRŠNI RAD


Semestar: 8
ECTS: 10
Status: I
Fond: 1+0.67+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Samostalno kreira i evaluira kompleksna infografička rješenja koristeći simboličku i vizuelnu hijerarhiju elemenata dizajna u skladu sa strukturom podataka. 2. Demonstrira komunikacione vještine i stručne kompetencije prema svim subjektima u dizajnerskom produkcionom okviru. 3. Sintetiše znanja iz istorije dizajna i primjenjuje ih u kreiranju vizuala koji efikasno komuniciraju u okviru savremene kulture, društva i ekonomije. 4. Samostalno koncipira, realizuje i prezentira kompleksan dizajnerski rad primjenom adekvatnih metoda, strategija i tehnologija u dizajnerskoj praksi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Matić Ana1x1

0.33x1
Đurović Sandra
0.67x1
0.33x1